Advocaat (partner)

Amos Kroll

Amos Kroll is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, insolventierecht, herstructurering en reorganisatie. Vanuit deze expertises spant hij zich al jaren in om de zaken van zijn cliënten snel én goed op te lossen.

Maak kennis met Amos

Expertises: arbeidsrecht, insolventierecht en herstructurering & reorganisatie

Amos Kroll is een doortastende en ervaren advocaat op het gebied van het arbeidsrecht en insolventierecht. Vanuit deze expertises geeft hij advies aan cliënten en wordt hij regelmatig ook aangesteld als curator in faillissementen. Verder houdt hij zich bezig met herstructurerings-vraagstukken in de breedste zin van het woord. In de afgelopen jaren heeft hij diverse ondernemingen in zwaar weer begeleid bij reorganisaties, conflicten met schuldeisers en herstructerings- of faillissementsvraagstukken.

Amos is pragmatisch ingesteld. Hij kijkt niet alleen naar de juridische haalbaarheid van een zaak, maar ook naar wat u als cliënt beweegt en waar uw belangen precies liggen. Daarmee probeert Amos uw zaak snel en goed op te lossen. Dit vraagt om betrokkenheid, deskundigheid en duidelijke communicatie. Amos zet zich ervoor in om u zo goed mogelijk te begeleiden. Daarbij verliest hij uw belangen nooit uit het oog.

Amos houdt zich daarnaast ook bezig met sportrechtspraak. Zo was hij jarenlang de secretaris van het College voor Autosport Rechtspraak (CAR). Inmiddels is hij als arbiter aan hetzelfde CAR verbonden. Ook was hij plaatsvervangend lid bij het International Court of Appeal van de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), het internationale rechtsorgaan in de autosport. Sinds 2019 maakt Amos als arbiter bij het Instituut voor Sport Rechtspraak (ISR) onderdeel uit van het tuchtcollege (m.n. op het gebied van doping en seksuele intimidatie).

“Naast de juridische haalbaarheid van een zaak vind ik het belangrijk te weten wat u als cliënt  precies beweegt: wat is voor u precies van belang en waarom is dat zo? Dat is wat mij betreft essentieel om u goed te kunnen adviseren. Door dat goed te begrijpen en nauw contact met u te onderhouden, kunnen we met elkaar de juiste stappen zetten die leiden tot het beste resultaat voor uw zaak.”

Lid van

  • Specialisatievereniging van Insolventierecht Advocaten (Insolad)

Andere specialisten bekijken