Advocaat

Jeroen van der Pouw Kraan

Jeroen van der Pouw Kraan is gespecialiseerd in het insolventierecht en het ondernemingsrecht. Vanuit deze expertises kan hij zijn cliënten snel en doelgericht helpen.

Maak kennis met Jeroen

Expertises: insolventierecht, ondernemingsrecht, herstructurering & reorganisatie

Jeroen van der Pouw Kraan is een gedreven en ervaren advocaat op het gebied van insolventierecht en ondernemingsrecht. Vanuit deze expertises adviseert hij onder meer over (dis)continuïteitsvraagstukken en wordt hij ook regelmatig door de Rechtbank Den Haag als curator in faillissementen aangesteld. De complexiteit en dynamiek van faillissementen intrigeren hem.

Als advocaat staat Jeroen zijn cliënten als een betrokken sparringpartner bij. Dit betekent dat hij zich niet alleen grondig in de juridische positie verdiept, maar juist ook in de achterliggende belangen van zijn cliënten. Vandaaruit formuleert hij een realistisch en gedegen advies, waarbij alle van belang zijnde aspecten worden meegenomen.

Jeroen houdt zich ook bezig met sportrechtspraak. Zo is hij al jaren als secretaris betrokken bij het College voor Autosport Rechtspraak (CAR).

“Het geeft mij veel voldoening als de adviezen die ik geef, helpend zijn voor u als cliënt. Ik streef er dan ook altijd naar een realistisch beeld te schetsen van de zaak, zodat we daarvanuit  gezamenlijk een weloverwogen strategie kunnen uitzetten.”

Lid van
  • Vereniging van Insolventierecht Advocaten (Insolad)
  • College voor Autosport Rechtspraak (CAR)

Andere specialisten bekijken