Advocaat

Michiel van Essen

Michiel van Essen is gespecialiseerd in vastgoedrecht en beslagrecht. Daarnaast adviseert en procedeert hij over zakelijke geschillen.

Maak kennis met Michiel

Expertises: vastgoedrecht, beslagrecht, geschilbeslechting, huurrecht.

Michiel van Essen is een doortastend advocaat. Doelgericht en strijdbaar op de inhoud, maar tegelijkertijd constructief en plezierig in de omgang.

Dat ziet u terug in zijn werkwijze. Michiel is een scherp jurist, maar staart zich niet blind op de juridische materie. Michiel is pragmatisch en oplossingsgericht. Hij is oprecht geïnteresseerd in u en uw verhaal. Michiel kan goed luisteren. Van daaruit zoekt hij naar de beste oplossing voor uw vraagstuk. Soms is dat een beslag of een procedure bij de rechter, maar ook een schikkingsonderhandeling is bij Michiel in goede handen.

“Ik ben als advocaat dagelijks betrokken bij conflictsituaties. Het gaat altijd om zakelijke belangen, maar onder de oppervlakte is er vaak meer aan de hand. Dan speelt ook emotie een belangrijke rol. Ik heb daar in mijn aanpak altijd aandacht voor. Het geeft mij voldoening als ik op die manier de angel uit een conflict krijg en kan bijdragen aan een voor de cliënt goede uitkomst.” 

Michiel heeft in 2022 de Grotius specialisatieopleiding Onroerend goed cum laude afgerond.

Andere specialisten bekijken