• Nederlands
  • Engels
Menu

mr. C.J.R. (Rudolf) van Binsbergen

advocaat (partner)

mr. Rudolf van Binsbergen

Rudolf van Binsbergen is advocaat sinds 2001. Hij studeerde civiel recht en strafrecht aan de Universiteit Leiden. Daarna is hij zich gaan specialiseren in het bouwrecht, vastgoedrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, bestuursrecht en omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu). Hij rondde met succes een postacademische opleiding bestuursrecht af aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Rudolf adviseert bedrijven en overheden over onder meer publiek-private samenwerking (PPS), aanbesteding, projectontwikkeling en complexe vastgoedtransacties. In de praktijk houdt hij zich ook bezig met het algemeen civiel recht. Rudolf is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) en de Vereniging van Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Rudolf van Binsbergen is als gastdocent betrokken bij het departement Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden en heeft zitting in de Commissie Bestuursrecht van de Haagse Orde van Advocaten.

Publicaties:

Artikel in De Gemeentestem (juli 2016): Artikel 4.1 Wro: onduidelijkheden voor de rechtspraktijk door een onzorgvuldig wetgevingsproces

Artikel in Nederlands Juristenblad (september 2017): Het bestuursrechtelijk bewijsvermoeden bij de toepassing van artikel 1F

Artikel in Verkeersrecht ANWB (september 2018): Verkeersrecht ANWB, Milieuzones de noodzaak, effectiviteit en evenredigheid van maatregelen

Contact?

Mail naar binsbergen@willedonker.nl
of bel +31 (0)172 - 23 65 84

Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels