• Nederlands
  • Engels
Menu

Onderwijsrecht

Onderwijsrecht is een veelomvattend vakgebied met tal van bijzondere aspecten. Wille Donker advocaten heeft daarom een aparte praktijkgroep die zich op dit specifieke rechtsgebied richt en hierin jarenlange ervaring heeft opgebouwd.

De advocaten binnen deze praktijkgroep hebben uitgebreide kennis van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, bestuursrecht, bekostigingsvraagstukken, rechtspersonenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Specifiek onderwijsrechtelijke vraagstukken op het terrein van onderwijsbestuur, toelating/verwijdering, gelijkebehandelingswetgeving, toetsing en examinering, oprichting en stichting zijn bij hen ook in goede handen.

De advocaten adviseren en procederen zowel voor onderwijswerkgevers als -werknemers, ouders, medezeggenschaps- en ondernemingsraden. Zowel de rechtbanken als de verschillende Commissies van Beroep en Geschillencommissies zijn vertrouwd terrein. De advocaten hebben ruime juridische expertise opgebouwd en werken al jarenlang intensief samen met verschillende organisaties in de onderwijssector. Dankzij dienstverlening op hoogstaand niveau heeft Wille Donker advocaten een vaste cliëntenkring opgebouwd.

De praktijkgroep Onderwijsrecht verzorgt ook seminars en trainingen, vaak in samenwerking met andere organisaties, over actuele thema’s in het onderwijsveld. Veelgevraagde trainingen zijn het arbeids- en ontslagrecht, dossieropbouw, aansprakelijkheid en verzuim/re-integratie.

Terug naar het overzicht

Meer weten?

Mail naar info@willedonker.nl
of bel +31 (0)172 44 24 17

Specialisten in Onderwijsrecht

mr. Rien Hoek mr. M.J.W. (Rien) Hoek mr. drs. G.B. (Gerben) Plomp mr. drs. G.B. (Gerben) Plomp mr. Petra Wille mr. L.P. (Petra) Wille

Gerelateerd nieuws

School, leerlingen en gescheiden ouders. Welke ouder krijgt informatie? 24 november 2017

Ouders hebben recht op informatie over hun kind. Scholen hebben een actieve informatieplicht. Wanneer het gaat om informatie over een leerling van wie…

Lees meer
Leerlinggegevens voortaan via pseudoniem 20 oktober 2017

Op 10 oktober jl. stemde de Tweede Kamer unaniem in met het wetsvoorstel dat het gebruik van pseudoniemen bij het gebruik van digitaal leermateriaal in de klas regelt. Het voorstel ligt nu ter goedkeuring in de Eerste Kamer.

Lees meer
Privacyhandboek voor scholen en samenwerkingsverbanden 19 juni 2017

Scholen en samenwerkingsverbanden zijn verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens de privacyregelgeving na te leven. Vanaf 2018 moeten zij bij de gegevensverwerking…

Lees meer

Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels