• Nederlands
  • Engels
Menu

Vastgoed

De praktijkgroep Vastgoed is gespecialiseerd in onderwerpen als bouw- en makelaarsaansprakelijkheid, bodemverontreiniging, complexe PPS-projecten (publiek-private samenwerking), burenrecht, aanbestedingsrecht, grondexploitatie, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, ruimtelijke ordening, milieurecht, de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Belemmeringenwet Privaatrecht.

De advocaten van de praktijkgroep Vastgoed behandelen daarnaast zaken op het gebied van vastgoedtransacties, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, erfdienstbaarheden, verjaring, appartementsrechten, graafschades, huurrecht en antikraak.

Wille Donker advocaten, ook uw partner in het vastgoed!

Terug naar het overzicht

Meer weten?

Mail naar info@willedonker.nl
of bel +31 (0)172 44 24 17

Specialisten in Vastgoed

mr. Rudolf van Binsbergen mr. C.J.R. (Rudolf) van Binsbergen mr. M.P.C. (Michiel) van Essen mr. M.P.C. (Michiel) van Essen mr. J.C. (Corina) Hoogendoorn mr. J.C. (Corina) Hoogendoorn mr. J.H. (Henk-Jan) Ligtenberg mr. J.H. (Henk-Jan) Ligtenberg

Gerelateerd nieuws

Dulden of doen? Een erfdienstbaarheid staat of valt ermee 9 december 2019

Erfdienstbaarheden worden vaak toegepast om de verplichtingen van de eigenaars van naast elkaar gelegen grondpercelen vast te leggen. Een erfdienstbaarheid is een verplichting…

Lees meer
Het vertrouwen in het vertrouwensbeginsel hersteld? 30 juli 2019

Het bestuursrecht kent een aantal (ongeschreven) algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een bestuursorgaan dient zich daaraan steeds te houden. Een van de bekendste…

Lees meer
Nieuw: boete bij verkoop woning zonder energielabel 25 juli 2019

Een verkoper van een woning is verplicht om daarbij ook een energielabel te verschaffen. Dat volgt uit artikel 2.1 van het Besluit energieprestatie…

Lees meer

Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels