Wettelijk verplichte informatie

Wille Donker advocaten is een maatschap, die bestaat uit een aantal besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Een overzicht van de vennoten wordt op verzoek toegezonden.

Alle advocaten van Wille Donker advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij behoren tot de Haagse Orde van Advocaten. Zij moeten zich houden aan de Gedragsregels 2018. Bij grensoverschrijdende dienstverlening zijn daarnaast de Gedragsregels voor Europese advocaten toepasselijk.

Ten behoeve van de advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Allianz Nederland Schadeverzekering, Postbus 64, 3000 AB  Rotterdam.

Wille Donker advocaten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27362772. Het BTW-nummer van Wille Donker advocaten is NL.0058.02.131.B01.

Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

 • mr. K. van der Bijl staat geregistreerd op Personen- en Familierecht, met als subrechtsgebieden echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, jeugdbeschermingsrecht, mediation en ouderschap, en erkenning;
 • mr. C.J.R. van Binsbergen staat geregistreerd op Bestuursrecht, met als subrechtsgebieden bestuursprocesrecht, handhavingsrecht en subsidierecht, op Burgerlijk procesrecht, met als subrechtsgebieden arbitrage en litigation, en op Vastgoedrecht, met als subrechtsgebieden bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden en erfpacht;
 • mr. M.C.G. van Essen staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
 • mr. M.P.C. van Essen staat geregistreerd op Vastgoedrecht;
 • mr. M.J.W. Hoek staat geregistreerd op Arbeidsrecht en op Ondernemingsrecht;
 • mr. A.Y. Kroll staat geregistreerd op Insolventierecht, met als subrechtsgebieden faillissement, surseance van betaling en WSNP, en op Arbeidsrecht;
 • mr. J.H. Ligtenberg staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht en op Privacyrecht;
 • mr. J.N. van der Pouw Kraan staat geregistreerd op Insolventierecht;
 • mr. S.H. van Santen staat geregistreerd op Verbintenissenrecht;
 • mr. A. Schellekens staat geregistreerd op Personen- en Familierecht, met als subrechtsgebieden bijzondere curator, echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, jeugdbeschermingsrecht, mediation en ouderschap, en erkenning;
 • mr. H.M. van Tol staat geregistreerd op Vastgoed.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.