Wille Donker foundation recht uit het hart!

De Wille Donker foundation is opgericht in 2015 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Wille Donker.

Uitgangspunten

De Wille Donker foundation is opgericht in 2015 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Wille Donker.

De Wille Donker foundation heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de (maatschappelijke) ontwikkeling van de lokale gemeenschap in het Groene Hart. Dat doet de Wille Donker foundation door lokale initiatieven met een financiële bijdrage te ondersteunen. Stichtingen, (sport)verenigingen en/of lokale goede doelen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken kunnen een verzoek indienen voor een financiële bijdrage. Bijvoorbeeld voor de vervanging van een kapotte koelkast in het clubhuis of voor de aanschaf van materialen waar geen budget voor is.

Criteria

  • bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling
  • maximaal € 500,00 per goed doel
  • het Groene Hart


Een gemotiveerd en financieel onderbouwd verzoek kan worden gericht aan: George van Iwaarden via iwaarden@willedonker.nl.

Uit de ingediende aanvragen zal periodiek een keuze worden gemaakt.