Aanbestedingsrecht

Wilt u een opdracht (Europees) aanbesteden? Heeft u als ondernemer interesse in het meedingen naar aanbestedingen? Of wilt u weten of bezwaar maken tegen een gunningsbeslissing kans van slagen heeft? Schakel dan een van onze specialisten in.

Wat is aanbestedingsrecht?

Het aanbestedingsrecht is een set van spelregels waaraan overheden en andere publieke instellingen zich moeten houden bij het inkopen van werken, leveringen en diensten. Deze regels zijn opgenomen in de nationale en Europese wet- en regelgeving. Het doel van de regels is het waarborgen van eerlijke concurrentie en transparantie bij aanbestedingen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Het goed toepassen van de aanbestedingsregels is ingewikkeld. In de praktijk gaat het regelmatig fout bij een aanbestedingsprocedure. De gehanteerde regels zijn in strijd met de wettelijke regels of de regels zijn niet goed toegepast. Daardoor kan een partij ten onrechte buiten de boot vallen. Wij beoordelen graag of een procedure in zo’n situatie kansrijk is.

Onze advocaten kunnen u ondersteunen bij alle juridische aspecten van aanbestedingen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Adviseren over de regels en procedures bij aanbestedingen, zowel nationaal als Europees;
  • Begeleiden bij het opstellen van inschrijvingsdocumenten en het beoordelen van aanbestedingsdocumenten;
  • Ondersteunen bij het voeren van onderhandelingen met de aanbestedende dienst;
  • Adviseren en procederen bij kortgedingen over aanbestedingen.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over aanbestedingsrecht? Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Specialisten op dit gebied
Meer informatie?

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de onderstaande button.

Al onze specialisten